Суспільство

“Більше не можемо”: президент Угорщини терміново звернувся до Зеленського зі скаргою

0
Âåíãåðñêèé è óêðàèíñêèé ôëàã è âûâåñêè íà óêðàèíñêîì è âåíãåðñêîì ÿçûêàõ íà çäàíèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà â ã. Áåðåãîâî (Çàêàðïàòñêàÿ îáë.), âî âòîðíèê, 13 ìàÿ 2014 ã. Ôîòî ßíîøà Íåìåøà / ÓÍÈÀÍ

Президент Угорщини Янош Адер закликав Володимира Зеленського вирішити проблему із забрудненням Тиси.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Адер написав українському президенту листа, де заявив, що води Тиси несуть в Угорщину величезні обсяги сміття, з якими угорська влада вже не справляється.

“Наші машини вже не в змозі впоратися з купами сміття, які надходять у величезній кількості”, – написав президент Угорщини.

Також він назвав цю ситуацію “негідною європейських стандартів”.

У листі угорського президента зазначено, що основною причиною забруднення річок є те, що населення України скидає у водойми свої відходи.

Крім того, після повені обсяги сміття в Тисі істотно збільшилися.

За його словами, сміття перешкоджає рибальству, туризму і негативно впливає на дику природу.

Нагадаємо, що Угорщина відкрила усі пункти пропуску з Україною.

Джерело: ВГОЛОС

Друзі. Російська пропаганда чим далі охоплює все більше сфер нашого життя і побуту. Російський інформаційний продукт все активніше замилює очі та притомність наших громадян. Тому ми вирішили дати бій! І для перемоги нам потрібен ти! Ми не просимо від вас неможливого. Ми просимо вас лише підписатися на наш новий YOUTUBE-канал! Лише разом ми зможемо протистояти ворогам! Підписуйся!

youtube.com/columnist